Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban – 2009

14-1

Havasréti József

Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

A kötet írásai a magyar underground és neoavantgard kultúrával foglalkoznak. A tanulmányok hangsúlyt helyeznek a művek és a kulturális színterek kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az élet (a mindennapi élet, az életstílusok és életterek), valamint a művészet közötti határok lebontását. A kötet elemzései kapcsolatot kívának létrehozni a magyar neoavantgárd kultúrát jellemző hermetikus hagyományok, valamint a médiaelmélet, a jelelmélet és a nyelvészet racionális hagyományai között.

Tartalom