Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.): Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után – 2008

5

Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.)

Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után

A PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke, az ELTE Művészet- és Médiatudományi Intézete, valamint a PTE BTK Kultúratudományi Doktori Programja 2007 tavaszán rendezte meg Pécsett a Reflexió(k) vagy ""mélyfúrások""? A kultúrakutatás változatai a ""kulturális fordulat"" után című konferenciát.
A szervezők a kommunikáció- és kultúrakutatás több területéről gyűjtöttek össze aktuális empirikus kutatási beszámolókat, esettanulmányokat  s a rendezvény egyik fő feladata éppen a különböző tudományos műhelyekben zajló kutatómunka bemutatása s egyúttal a termékeny párbeszéd lehetőségének megteremtése volt .

Jelen kötet egyrészt a konferencián elhangzott előadások kibővített, szerkesztett változatait tartalmazza, másrészt ezek közé beillesztettünk tematikájukban, megközelítésmódjukban hasonló kiindulópontot választó tanulmányokat is, amelyek ugyanezen tudományos műhelyekben készültek, s meggyőződésünk szerint jól kiegészítik, árnyalják a konferencián tárgyalt tematikákat.

Tartalom