Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok – 2007

helyhatalma

Szijártó Zsolt

A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok

A kötetben összegyűjtött írások többsége a kulturális antropológia módszereit felhasználó esettanulmány - azaz mindegyik mögött interjúk, felmérések, megfigyelések egész sorozata áll. Az érintett témák között éppúgy megtalálható a rendszerváltás korszakának jelentős társadalmi megmozdulása, az ófalui atomtemető elleni fellépés, mint a Káli-medencében a 70-es évek végén kialakult sajátos turista-ellenkultúra.

Az összeállítás fontos részét alkotják azok a rövidebb időtávú kutatásokra támaszkodó írások, amelyek a helyi társadalom különböző csoportjainak az adott tér átalakítására, illetve egy önálló lokális kultúra kialakítására irányuló tevékenységét mutatják be. E témákat az köti össze, hogy miközben a tanulmányok a lokális színtereken végbemenő cselekvéssorozatokra, konfliktusokra koncentrálnak, láthatóvá teszik a globális társadalmi-kulturális folyamatok nyomait, hatásait.

Tartalom