Tettek és szövegek. A hatvanéves Szijártó Zsolt köszöntése

cover_SZZs-1

Doboviczki Attila T. – Keresztesi József (szerk.)

Tettek és szövegek. A hatvanéves Szijártó Zsolt köszöntése

Tanulmányok, esszék, köszöntő szövegek kollégáktól, pályatársaktól, barátoktól, tanítványoktól.

Szerkesztette: Doboviczki Attila T. – Keresztesi József
Médianegyed Egyesület, Pécs, 2004
ISBN: 978-963-626-266-2

A kötet elektronikusan elérhető ITT.

TARTALOM:

Horányi Özséb köszöntő levele
Császi Lajos: Szijártó Zsolt köszöntése
Gagyi József: Zsolnay, Zsolt
Pólya Tamás: Houtari és Holappa avagy jobb itt nekünk, mint egy Kaurismäki-filmben
Keszeg Anna: Közvetlen
Maljusin Mihály: Szijártó Zsolt – betűmorfológiai elemzés
Gulyás Réka: Babylon Berlin – papíron
Bódi Jenő: Az otthon és a város között. Berlini magyarok blogjainak elemzése
Kiss Gábor Zoltán: A város mint krízis és játék
Glózer Rita: Helyek termelése a közösségi médiában
Müllner András: Más biciklik. A digitális élet étikus és émikus perspektívái
Kálai Sándor: Bűnös városok
Havasréti József : „Badacsony, 1954” (Szántó Piroska Szamizdat című írásáról)
Doboviczki Attila T.: Archiválási gyakorlatok
Fehér Katalin – Bálint Botond: Generatív MI: médiatudomány és médiaművészeti reflexiók
Keserue Zsolt: A Nemzeti Tankönyv-projekt. Pedagógiai akció és művészeti kollaboráció
Egri Petra: Performanszművészet és fotóművészet találkozási pontján: Frank Uwe Laysiepen
Maksa Gyula: Az érzelmek kultúrája. Egy médiaetnográfiai klasszikusról
Polyák Gábor: A dezinformáció mint szabályozási probléma
Feischmidt Margit – Zentai Violetta: Szelektív szolidaritás válságok idején. Az ukrajnai menekülteknek nyújtott segítség  és az érdemesség/érdemtelenség magyarországi diskurzusai
Tófalvy Tamás: A kegyelmi ügy és a magyar digitális médianyilvánosság platformizációja
Guld Ádám: A lassítás mint ellentrend. Hétköznapiság és domesztikáció a BeReal applikáció felhasználói kultúrájának tükrében
Torbó Annamária: A Harry Potter Alliance-től a „kegyelmi ügyig”. Kapcsolódási pontok a populáris kultúra és a politikai aktivizmus között
Keszeg Vilmos: A média és a folklór mezsgyéjén: a médiafolklór
Pusztai Bertalan : Az autentikus múlt keresése az autentikussá tett tájban
Fejős Zoltán: Hollókő, az örökségfalu és múzeumai

Recenzió, vélemény