BA Kommunikáció- és Médiatudomány

Tanterv

Itt találhatók az …

Alaptanterv

Digitális újságírás és PR specializáció

Médiainformatika specializáció

Nyomtatott és elektronikus média specializáció

Kifutó specializáció, már nem választható.

Szigorlat

Itt találhatók az …

Szigorlati szabályzat

Szigorlati szabályzat

Szakdolgozat

Itt találhatók az …

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati témajavaslatok

Szakdolgozatok listája

Záróvizsga

Itt találhatók az …

Tételsor - Digitális újságírás és PR szakirány

Tételsor - Médiainformatika szakirány

Tételsor - Nyomtatott és elektronikus média szakirány

Orientáló kérdések online záróvizsgához

Digitális újságírás és pr specializáció

Orientáló kérdések online záróvizsgához

Médiainformatika szakirány

Orientáló kérdések online záróvizsgához

Nyomtatott és elektronikus média szakirány

Űrlapok

Kérelem teljesített tanulmányok elismerésére

Szakdolgozati témabejelentő

Leadandó 1 példányban a tanszéki titkárságon, az 5. félévben a szorgalmi időszak 4. hetének végéig.

Jelentkezés záróvizsgára

A Neptunon keresztül történik, online, a Tanulmányi Osztály által meghatározott időintervallumban.

Eredetiség és feltöltési nyilatkozat

Szakdolgozat felhasználási nyilatkozat