BA Kommunikáció- és Médiatudomány

Tanterv

Itt található az …

Alaptanterv

Digitális újságírás és PR specializáció

Médiainformatika specializáció

Nyomtatott és elektronikus média specializáció

Kifutó specializáció, már nem választható.

Szigorlat

Itt található a …

Szigorlati szabályzat

Szigorlati tételsor

Szakdolgozat

Itt található a …

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati témajavaslatok

Szakdolgozatok listája

Záróvizsga

Itt található a …

Tételsor - Digitális újságírás és PR szakirány

Tételsor - Médiainformatika szakirány

Tételsor - Nyomtatott és elektronikus média szakirány

Orientáló kérdések záróvizsgához

Digitális újságírás és pr specializáció

Orientáló kérdések záróvizsgához

Médiainformatika szakirány

Orientáló kérdések záróvizsgához

Nyomtatott és elektronikus média szakirány

Űrlapok

Kérelem teljesített tanulmányok elismerésére

Szakdolgozati témabejelentő

Leadandó 1 példányban a tanszéki titkárságon, a Szakdolgozati konzultáció 1. tárgyra jelentkezéssel egy időben

Jelentkezés záróvizsgára

A Neptunon keresztül történik, online, a Tanulmányi Osztály által meghatározott időintervallumban.

Eredetiség és feltöltési nyilatkozat

Szakdolgozat felhasználási nyilatkozat