Képregény Kutató Központ

Célok

A PTE BTK 2017. decemberi Kari Tanácsülésének döntése alapján létrehozott Képregénytudományi Kutatóközpont célja egy olyan, nemzetközileg elismert tudományos központ kialakítása és működtetése a PTE BTK Társadalom és Médiatudományi Intézetében, amely összefogja a hazai képregénytudományt, a képregénnyel kapcsolatos kutatásokat, hozzájárul a hazai képregényekkel foglalkozó szakemberek képzéséhez, szakirodalmi és képregényes gyűjtő és archiváló munkát végez, konferenciákat szervez, szakmai hátteret biztosít a képregénytanulmányozási kiadványoknak, valamint képregénykiállításoknak, továbbá eredményes pályázati tevékenység révén – a kar, az intézet és az érintett tanszékek szándékaival összhangban – segíti a hazai képregénykutatói közösség törekvéseinek megvalósulását.

A KTKK nyitott kutatási témái iránt érdeklődő kutatók csatlakozására, közös kutatási projektek megvalósítására. A kutatóközpont működését lehetőség szerint pályázati úton megszerezhető hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi forrásokból finanszírozza.

A KTKK szakmai hátteret biztosít a Képregénytudomány című könyvsorozathoz és az évente megrendezendő Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban konferenciához is.

Munkatársak

A kutatóközpont vezetője

Maksa Gyula egyetemi docens, habilitált doktor kutató

Oktatók-kutatók

Doboviczki Attila PhD egyetemi adjunktus
PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, a Re:Public Projekttér szakmai vezetője

Sata Lehel PhD egyetemi adjunktus
PTE BTK Germanisztika Intézet
MTMT  | Egyetemi honlap

Vincze Ferenc PhD egyetemi tanársegéd
ELTE Román Filológiai Tanszék
főszerkesztő – Szépirodalmi Figyelő folyóirat
Doktori.hu | MTMT | Egyetemi honlap

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Demus Zsófia PhD hallgató
PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

Dunai Tamás egyetemi tanársegéd
SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék;
doktorjelölt – PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
MTMT

Komornik Eszter PhD hallgató
PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

Publikációk

A következő válogatás a munkatársak elmúlt öt évben megjelent képregénytudományi publikációiból készült.

Könyvek

Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2017.

Vincze Ferenc (szerk.): Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2017.

Tanulmányok

Demus Zsófia: Mediális környezetváltás: a webképregény. ME.DOK 11: (2) pp. 107-114 (2016)

Dunai Tamás: Az autobiografikus képregények referencialitása. In: Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt (szerk.) Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet. Budapest; Pécs: Gondolat Kiadó; PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2016. pp. 319-333.

Dunai Tamás: A képregénynapló. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 65:(9) pp. 60-65. (2014)

Komornik Eszter: Képregények a technikai sokszorosíthatóság korszakában. ME.DOK 11: (2) pp. 115-123. (2016)

Maksa Gyula: “Titeuf találkozása Kálvinnal”: A genfi képregényről. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017:(5) pp. 71-79. (2017)

Sata Lehel Kálmán: Wiederholung als Grenzüberschreitung. Rhetorik der intermedialen Narration am Beispiel von Kafka-Comics. In: Károly Csúri, Joachim Jacob (szerk.) Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015. pp. 191-212.

Sata Lehel: “Le az álarccal!” Az evidentia alakzatai Arthur Snitzler Álomnovella című elbeszélésének képregényváltozatában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 60:(4) pp. 484-501. (2014)

Vincze Ferenc: Egy képregény-adaptáció kiadástörténete: Az előretolt helyőrségről. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 61:(2) pp. 213-230. (2015)

Külső kapcsolatok

Az alapító tagok képregénykutatási aktivitása szempontjából élő kapcsolatok, stratégiai partnerek:

Szakmai szervezetek, kiadók, folyóiratok, galériák, múzeumok

Centre Belge de la Bande Dessinée, Brüsszel

CZKD, Belgrád

Deutscher Comicverein, Berlin

Dive Buki, Kassa

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár

Gesellschaft für Comicforschung, Németország

Helikon, Kolozsvár

kArton Galéria, Budapest

Képes Kiadó, Budapest

komixxx projekt, Brno

Korunk, Kolozsvár

Magyar Képregény Szövetség, Budapest

Magyar Műhely Galéria, Budapest

Museum der Europäischen Kulturen, Berlin

Stripburger, Ljubljana

Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest

Szépirodalmi Figyelő, Budapest

Oktatási intézmények

Alliance Française de Pécs

BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár

BBTE Színház és Televízió Kar, Kolozsvár

Comics Art School, Malmö, Svédország

DE GI Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke

DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

ELTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

ELTE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola

ELTE BTK Román Filológiai Tanszék

Hiroshima City University, Japán

Malmö Högskola, Svédország

PPKE Irodalomtudományok Doktori Iskola, Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalotudományok Tanszéke, Marosvásárhely

SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tehetséggondozás

A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén 2007 óta szinte minden szemeszterben vannak képregények tanulmányozásával foglalkozó kurzusok (két tanéven keresztül a Nemzeti Kiválóság Program keretei között is), melyek eredményeként az utóbbi évtizedben számos szemináriumi és szakdolgozat született BA és MA szinten is.

A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén volt az első magyarországi comics studies konferencia 2017-ben a Szépirodalmi Figyelő Alapítvánnyal közös szervezésben: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., ahol szintén voltak egyetemi hallgató előadóink is.

Elérhetőség